Inloggning för sjukvårdpersonal

Nyheter, information och studiedokument.
Login ordnas via:
su.kir.beststudien@vgregion.se

Glömt lösenordet?

Information om BEST-studien

Här finner du information om vad BEST-studien innebär och varför du tillfrågas att delta i studien.

BEST-studien

“Syftet med BEST-studien är att jämföra operationsmetoderna Sleeve gastrektomi och Gastric bypass avseende viktminskning, följdsjukdomar, operationskomplikationer mm för att skapa ett vetenskapligt underlag för att i framtiden bättre kunna rekommendera optimal operationsmetod för den enskilde. ”

Vi i Sverige har unika möjligheter att utföra en randomiserad* studie via kvalitetsregistret SOReg. Täckningsgraden, kvalitén och uppslutningen inom obesitaskirurgin i Sverige är världsunik. Vårt mål är att erbjuda patienterna ett långsiktigt, objektivt, hållbart, fakta- och vetenskapligt grundat beslutsunderlag när man ska välja operationsmetod.

Docent och överläkare Torsten Olbers, Sahlgrenska universitetssjukhuset, är huvudansvarig för BEST-studien.

Så blir du deltagare i BEST-studien

Vi frågar om du är intresserad av att delta i vår forskning eftersom du står på väntelista för fetmakirurgi. Du ska ha fått både muntlig och skriftlig information om studien och du ska ha fått möjlighet att ställa frågor innan du tar ställning till deltagande. Du uppfyller de krav som ställs för studien.

Medverkan i studien är helt frivilligt och du bör noga informera dig genom att läsa den skriftliga patientinformationen, läsa och se filmmaterialet på hemsidan, följa klinikens råd samt vid behov fråga oss.

Vilka kliniker ingår i BEST-studien?

För att komma i kontakt med kliniken som just du ska opereras vid eller om du har generella frågor om studiens innehåll, som inte besvaras under Frågor och svar: Klicka på Kontakt.

Studiedeltagarens väg från före till efter operationen

Så här ser din resa ut från att du skrivs in i BEST-studien inför operationen till de olika uppföljningarna efteråt. Ibland kan lokala rutiner påverka resan och många kliniker i landet har haft informationsmöten i grupp innan operationen och extra besök vid t ex 6 månader.

Före operationen

Du träffar kirurg, sjuksköterska och dietist på opererande klinik. Rutinmässiga kontroller av hälsostatus och blodprover. Du får information hur du ska sköta viktnedgången med pulver och fasta inför operationen, vilka rutiner som gäller på operationsdagen och tiden därefter.

Det är nu som du ombeds ta ställning till om du vill delta i BEST-studien eller inte. Ett skriftligt informerat samtycke ska signeras.

Före OP

Operationen

Du läggs in på klinikens operationsavdelning. Deltar du i BEST-studien kommer registerprogrammet, att slumpmässigt välja en av operationsmetoderna Sleeve eller Gastric bypass. Du kan fortfarande säga nej till att delta. Meddela i så fall kliniken i god tid för att inte planeringen ska försvåras.

En till två dagar efter operationen skrivs du ut från kliniken. Följ de råd du får. Recept skrivs på mediciner och nödvändiga kosttillskott ordineras. Stygn tas i primärvården.

OP

Efter sex veckor

Uppföljningen sker vanligtvis via den opererande kliniken. Kontroll av vikt och mått görs. Du får berätta hur du mår och hur dina nya matvanor fungerar.

Efter 6v

Efter ett år

Viktnedgången brukar börja plana ut efter ett år. De flesta kliniker har vissa kontroller även innan detta besök. Nu kontrolleras det allmänna hälsostatuset,blodvärden, mått och vikt. De flesta kliniker har här sitt sista rutinbesök innan kontrollerna slussas över till primärvården. Nödvändiga kosttillskott ordineras.

Efter 1 år

Efter två och fem år

Ett fåtal kliniker har uppföljning vid 2 och 5 år efter operationen. En del sköter uppföljningen via brev eller telefon. Merparten av återbesöken, ordinationen av nödvändiga kosttillskott mm brukar ske via primärvården. Kliniker som deltar i BEST-studien kommer kontrollera studiedeltagarna i minst 5 år.

Efter 2/5 år

Alla operationspatienter ingår i SOReg (Scandinavian Obesity Surgery Registry), som är ett nationellt kvalitetsregister för fetmakirurgi.

Klinikerna som deltar i BEST-studien och SOReg, kommer i tillägg till denna uppföljning att följa studiedeltagarnas utveckling via nationella patient- och kvalitetsregister, som registrerar bland annat sjukvårdskonsumtion, sjukskrivning, läkemedelsförbrukning, insjuknande i cancer, diabetes eller annan allvarlig sjukdom.