Inloggning för sjukvårdpersonal

Nyheter, information och studiedokument.
Login ordnas via:
su.kir.beststudien@vgregion.se

Glömt lösenordet?

Frågor & svar

Här finner du vanligt förekommande frågor och svar i samband med fetmaoperation och deltagande i BEST-studien. Klicka på krysset i marginalen så ser du svaret på frågan.
Före operationen

Varför kallas det för fetma och inte övervikt?

Svar:

Det är av WHO (Världshälsoorganisationen) bestämda definitioner av under-, normal-, övervikt och fetma (eller obesitas som det oftast kallas). I Sverige liksom utomlands krävs BMI för fetma för att få opereras. Räkna ut ditt BMI här.

Före operationen

Varför måste jag pulverbanta före fetmaoperation?

Svar:

Främsta orsaken är att levern innehåller mycket fett och behöver minska i storlek för, att kirurgen ska se bättre vid en titthålsoperation och för att minska risken för blödning och andra komplikation. Hur länge du behöver pulverbanta beror på ditt BMI. Din dietist ger besked.

Före operationen

Vad är SOReg?

Svar:

SOReg (Scandinavian Obesity Surgery Registry) är ett kvalitetsregister, som idag används av alla opererande kliniker i Sverige och delar av Norge. BEST-studien är en del i ett arbete att ytterligare höja nivån på registrets långtidsdata.

Före operationen

Vem ansvarar för BEST?

Svar:

BEST är en studie som sköts via kvalitetsregistret SOReg, som alla obesitasopererande kliniker i Sverige är anslutna till. Huvudansvarig prövare är docent Torsten Olbers, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Varje deltagande klinik har en lokalt ansvarig läkare och registerpersonal. Alla inblandade har lång erfarenhet av obesitaskirurgi.

Före operationen

Kan jag delta i flera studier samtidigt som BEST?

Svar:

Det förekommer många forskningsstudier kring övervikt och fetma. Oftast har de ingen påverkan på varandra, men vi försöker undvika att belasta patienterna för mycket med att delta i flera studier samtidigt. Är du tveksam, fråga din ansvariga klinik.

Före operationen

Vem ska jag fråga om jag vill veta mer eller känner mig osäker om operation eller BEST?

Svar:

Generella frågor kan ställas via kontaktformuläret här på hemsidan. Har du frågor som rör just operationen eller planeringen av den samma, kontakta din ansvariga klinik (se kartan under Kontakt).

Före operationen

Varför får jag inte bestämma operationsmetod om jag deltar i BEST-studien?

Svar:

Då vi utifrån dagens kunskapsläge inte kan avgöra vetenskapligt om det finns tydliga fördelar för någon av operationsmetoderna framför den andra behövs en studie där valet av operationsmetod inte är påverkat av subjektiva uppfattningar. Därför är en så kallad randomisering nödvändig och är det enda sättet vi kan skapa kunskap som ger underlag för framtida råd. Båda operationsmetoderna är goda alternativ för den som tillfrågas i studien.Randomiseringen (den operationsmetod som väljs för dig) byggs på dataformler utifrån kön, ålder, vikt mm.

Före operationen

Kan jag ångra mig om jag inte vill delta i studien?

Svar:

Ja. Men du ska först och främst se de två alternativen som lika bra. Vill du inte delta så kan du meddela detta vid inskrivningen eller fram till operationen.

Före operationen

Finns det särskilda fördelar i att delta i BEST?

Svar:

I BEST-stduien ingår en satsning på bättre uppföljning i minst 5 år. Utöver det finns inga för dig speciella fördelar med deltagandet. Inga extra provtagningar eller besök utöver de som rutinmässigt brukar göras tillkommer. Resultatet av studien ska ge fakta och vetenskap för framtida förbättrade råd inför fetmaoperation.

Under operationen

Är det riskfyllt att operera sig?

Svar:

Sett utifrån kvalitetsregistrets SORegs statistik har ca 97 % av tiotusentals opererade få eller inga komplikationer. Det är alltid en risk i att opereras, men i relation till att inte opereras är den låg. Komplikationsriskerna är idag välkända och upptäcks och åtgärdas som regel tidigt. Forskning, som BEST-studien, bidrar till ökad kunskap kring förståelse, förebyggande och behandling av kort- och långtidsproblem.
För att förebygga riskerna är det viktigt med rökstopp, tidig mobilisering och följsamhet till de råd du får.

Under operationen

Finns det andra operationsmetoder än Gastric bypass och Sleeve gastrektomi?

Svar:

Det finns ett flertal andra operationsmetoder. De förut så vanliga band-operationerna utförs knappast alls idag då de haft dåliga långtidsresultat. Andra metoder är också sällan förekommande, eftersom de är behäftade med diverse nackdelar. Kvalitetsregistret SOReg är en viktig del i utvärderingen av olika operationsmetoder.

Under operationen

Skiljer de olika operationsmetoderna sig åt?

Svar:

Se avsnittet om operationerna. Båda sker med titthål i första hand och rutinerna kring själva operationerna skiljer sig mycket lite åt.

Under operationen

Vad händer om operationsmetoden som valts av dataprogrammet inte passar mig?

Svar:

Skulle man före eller vid påbörjad operation anse att metoden dataprogrammet valt inte passar så väljer operatören annan lämplig metod. Det är bland annat därför viktigt att du som patient i god tid meddelar om du vill avstå studiedeltagande. Inget sker mot din vilja eller med ökad risk.

Efter operationen

Hur många dagar behöver jag ligga kvar på sjukhus?

Svar:

Vid okomplicerad operation brukar man ligga inne till dagen efter. Rutinerna kan skilja från klinik till klinik, operation till operation. Säkerheten prioriteras högst.

Efter operationen

När och vad får jag börja äta efter operationen?

Svar:

Varje patient får ett ”schema” för att under de kommande veckorna öka från flytande till ”mjuk” till fast konsistens på maten. Flytande kan vara: fil, lättmjölk, yoghurt och soppa. Mjuk kan vara allt som går att dela på gaffel: fisk, köttfärs, kokt potatis, välkokta grönsaker och mjuk frukt. En varierad och proteinrik kost fördelad på 5 måltider om dagen är en bra tumregel.

Efter operationen

Vad för några, och varför ska man ta kosttillskott ”resten av livet”?

Svar:

Många som genomgår operation riskerar att få vitamin- och mineralbrister om man inte tar kosttillskott. Detta beror på att delar av magtarmkanalens upptag försämras av operationen. Detta kan leda till blodbrist, benskörhet och neurologiska problem. Det visar sig kanske inte direkt utan i ett senare skede i livet. Därför är det viktigt att livslångt ta tillskotten.

Vitamin B1/tiamin, folsyra, vitamin B12, vitamin D, järn, zink och kalcium är tillskott som tas i form av tabletter. Vissa förskrivs på recept, andra är receptfria (multivitamin).

Efter operationen

Hur skiljer sig uppföljningen åt mellan att delta eller inte delta i BEST?

Svar:

Alla patienter följs som regel upp till ett år via kliniken man opererats vid. Dessa besök är före, ca 6 veckor, 1 år, 2 år och 5 år efter operationen och registreras i kvalitetsregistret SOReg. Lokala rutiner förekommer.
I BEST är målet att alla patienter som deltar följs hela vägen upp till 5 år och därefter sker samkörning med andra patient-, hälso- och sjukvårdsregister i minst 10 år för att se långtidseffekter av kirurgin.
Således kan åtminstone patienter i BEST-studien få en riktigt bra uppföljning och sjukvården på sikt få bra underlag för individuell operationsrådgivning inför fetmaoperationer.

Efter operationen

Hur stor är risken att jag får komplikationer?

Svar:

Som vid all kirurgi finns risk för komplikationer. Men i jämförelse med riskerna, att inte opereras för fetma är riskerna efter operation små. Detta gäller speciellt om man har fått komplicerande sjukdomar p g a fetman. Se sidan om fetma och komplikationer.

Tarmvred har varit något vanligare efter Gastric bypass och refluxsjukdom (sur uppstötning) något vanligare efter Sleeve. Men idag är man duktigare på att förebygga dessa komplikationer än tidigare. I BEST-studien kommer eventuella komplikationer att registreras och det kommer att ge oss ytterligare kunskap.

Övriga frågor

Övriga frågor besvaras av Din operationsklinik eller via Kontakt.