Inloggning för sjukvårdpersonal

Nyheter, information och studiedokument.
Login ordnas via:
su.kir.beststudien@vgregion.se

Glömt lösenordet?

En opererad patient berättar

Förekomsten av övervikt och fetma ökar dramatiskt i hela världen ochtillståndet är svårbehandlat. Här hittar du mer information om de olika behandlingsformerna och vad kirurgi innebär.

En opererad patient berättar

Anneli, opererades 2014 på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hennes BMI vid inskrivningen var 36,6 och hon hade diabetes typ 2 och högt blodtryck sedan en längre tid tillbaka.

Hon berättar här om hur det är att opereras och delta i en randomiserad studie där Sleeve och Gastric bypass jämförs – precis som i BEST-studien:

– Jag hade prövat att banta på många olika sätt men utan att lyckas och när diabetessjukdomen riskerade att bli sämre bestämde jag mig för operation. Inför mitt första besök kontaktades jag av Niclas, studiesjuksköterska, för de ville veta om jag ville delta i CONTROL-studien*. Jag visste då inget om Sleeve utan mer om Gastric bypass.

– Jag gick ut på nätet och skaffade information där. För mig var det viktigt, att få veta om jag ville opereras i ett friskt organ. Vid Sleeve skulle ju en del av magsäcken tas bort helt. Men efter att ha vägt för- och nackdelar kände jag att det var värt det. Det blev Sleeve för mig vid randomiseringen.

– Jag mådde jättedåligt efter operationen och den första dagen därefter. Men utöver det har jag ju inte haft några komplikationer av själva operationen. När jag kände mig trygg, och kommit fram till att det inte spelade någon roll vilken operationsmetod det än blev, så upplevde jag inte att det var svårt att tacka ja till studien. Hade jag inte känt mig trygg med detta så hade jag inte valt att delta. Jag kände mig välinformerad och trygg i att ha fått all information om för- och nackdelar, som fanns vid de båda alternativen. Jag visste också att alla människor är unika individer, som upplever och påverkas olika.

– Kanske hade jag velat veta, att jag skulle kunna må så pass illa efter operationen för att mentalt förbereda mig bättre. Men å andra sidan visste jag att ”detta kommer att gå över”. Det hade inte påverkat mitt beslut.

– Eftersom jag har en sjukvårdsbakgrund känns det naturligt, att nya metoder måste utvärderas vetenskapligt mot existerande, som ofta har dokumenterats under en längre tidsperiod.

– Jag tycker det är en fördel och en utökad trygghet i, att få delta i en studie som följer mig i 5 år och att jag vet vart jag ska vända mig. Man kan ju inte garantera att vårdcentralen vet vad operationen innebär.

– Jag hade nog t o m kunnat tänka mig ytterligare uppföljning de första två åren. Jag har heller inte dragit mig för att ringa när jag haft frågor och det har känts bra att få prata med någon som kan området.

– Det finns direkt olämpliga sidor på nätet när man ska ta ställning till en operation. Jag skulle önska att vi överviktiga fick bättre möjligheter till samtal och vägledning från sjukvårdspersonal kring ”missbruksbeteende” för att medvetandegöra det både före och efter operation.

– Jag upplevde inte att det spelade någon roll vem som pratar om beteenden och förberedelser inför operation. Men viktigt att det görs tidigt så man har tid på sig att tänka och förbereda sig.

– Det samma gäller efter operationen då det känns viktigt att rätt personal tar hand om mig och intresserar sig för min medicinska behandling. Där hade jag önska bättre uppföljning.

– Att redan innan operation utförligare förklara hur saker i kroppen fungerar före och efter operationen vore önskvärt. Jag hade också önskat information om varför jag skulle bli av med två tabletter (diabetes och högt blodtryck), men istället skulle ta flera nya som kosttillskott varje dag. Det skulle få mig som patient att förstå och förbereda mig bättre.

Anneli har idag varit viktstabil i 1 ½ år och har ett BMI på 28. Hon är fri från sin diabetes och hypertoni.