Inloggning för sjukvårdpersonal

Nyheter, information och studiedokument.
Login ordnas via:
su.kir.beststudien@vgregion.se

Glömt lösenordet?

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

De uppgifter som lagras är de fält som kontaktformuläret innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamål med insamlingen?

Vi samlar in uppgifter för att kunna ta kontakt med dig och besvara de frågor du ställt.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du dataskyddsombudet. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta dataskyddsombudet.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till Datainspektionen, tillsynsmyndighet för Dataskyddsförordningen.

Kontaktinformation till dataskyddsombud & personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud:
Kristina Ullgren, Områdeskansli administrativt stöd,
Göteborgs Universitet, 405 30 Göteborg,
Tel. 031-786 3323
E-post: dataskydd@gu.se